Skip to content

Tècnic/a en planificació i gestió de supermercats cooperatius

20 Novembre, 2018
  • MItja jornada
  • Barcelona
  • This position has been filled

Website Associació per l'Impuls dels Supermercats Cooperatius i el Mercat Social

L’Associació per l’Impuls dels Supermercats Cooperatius i el Mercat Social neix l’any 2018 amb
l’objectiu de promoure el primer supermercat cooperatiu i participatiu de Barcelona. La
iniciativa neix inspirada per la projecció del documental Foodcoop que tracta del supermercat
Park Slope, un exitós model de supermercat cooperatiu que opera fa més de 40 anys a
Brooklyin (Nueva York) a on un 70% de la feina la realitzen els seus socis, que tenen l’obligació
de contribuir amb 2h 45’ de feina al mes a les tasques operatives del supermercat . Amb
aquesta contribució s’aconsegueix reduir el marge comercial aplicat als productes a la venda,
la qual cosa es repercuteix en millorar els preus pagats als productors i reduir el preu de venda
als socis, donant a més un protagonisme especial al producte de qualitat i ecològic.
A partir d’una jornada inicial al mes de març 2018 que va agrupar a més de 200 persones,
aprofitant l’èxit del documental Foodcoop, es va constituir un nucli dur de 40 persones,
incloent-hi persones amb experiència en el consum responsable al àmbit alimentari,
provinents tant de cooperatives com de grups de consum. Aquest grup porta 9 mesos reunint-
se per definir les bases del projecte: oferir productes ecològics, de qualitat i de proximitat, a
preus raonables, tot i participant a la transformació del sistema de producció i distribució
agroalimentari actual. En poc temps, l’associació ha pogut dotar-se de recursos econòmics
suficients per contractar dues persones professionals a 20 hores setmanals del 8 de gener
2019 fins el 30 d’octubre 2019. L’associació està pendent de la resolució d’una convocatòria
de subvencions que podria ampliar el volum d’aquestes contractacions, tant en la seva duració
com en número d’hores. Les persones contractades tindran per principal missió organitzar,
dinamitzar, orientar i acompanyar als membres de l’associació en aquest procés de creació
col·lectiva d’un supermercat cooperatiu. En aquest sentit comptaran amb el suport, treball
voluntari, competències i coneixement tècnic de la base social de l’associació, organitzada en
comissions i grups de treball, sota la supervisió de la Coordinadora de l’Associació.

MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL : Dinamitzar i implementar el disseny tècnic i operatiu (que contempla el pla d’empresa) del futur supermercat cooperatiu de Barcelona, en col·laboració amb les diferents comissions i grups de treball de l’associació.
TASQUES:
– Concreció del pla operatiu (pla d’empresa, de viabilitat, de finançament, de recursos
humans, contingències, etc.)

– Elaboració i/o dinamització d’estudis i recerques a nivell tècnic (comparatives,
recerca de local, etc.)
– Suport tècnic en l’organització de jornades, visites, participació, etc.
– Coordinació amb personal professional extern.
– Administració i gestió dels recursos econòmics de l’associació
– Recerca de finançament
– Suport als grups de treball i comissions.
TITULACIÓ : Formació universitària o tècnico professional, preferentment en indústria
agroalimentària i ciències empresarials.
FORMACIÓ ADDICIONAL : Es valorarà formació addicional en l’àmbit del disseny i gestió de projectes, l’economia social i solidària, la gestió de la qualitat i processos, l’agroecologia, la
seguretat alimentària, legislació alimentària i certificació alimentària.
IDIOMES : Imprescindible nivell alt de català i castellà. Es valorarà el coneixement d’altres
idiomes, especialment de l’anglès.
COMPETÈNCIES CLAU :
– Treball en equip i cooperació.
– Iniciativa
– Pensament analític
– Planificació i organització
– Preocupació per l’ordre i la qualitat
– Negociació i resolució de conflictes.
– Flexibilitat i gestió del canvi.
– Aprenentatge i utilització dels coneixements.
– Comunicació.
EXPERIÈNCIA: Es demana 2 anys d’experiència en gestió de supermercats o botiga
d’alimentació i/o experiència en projectes en l’àmbit de la transformació i distribució
d’aliments, la logística, les compres i gestió d’estocs, la traçabilitat alimentària. Es demana
demostrar domini d’eines informàtiques col·laboratives.
Es valorarà i cal fer constar experiència de treball en algun dels següents àmbits:
– Disseny i implementació d’estratègies i projectes per la promoció de la economia social i
solidària, la sobirania alimentaria
– Acompanyament o creació de formes d’Economia Cooperativa, Social i Solidària
TIPUS DE CONTRACTE : Obra i servei
INICI CONTRACTE : 8 de gener 2019
FINALITZACIÓ CONTRACTE : 30 d’octubre 2019 (amb possibilitat d’ampliació)
JORNADA: 20 hores setmanals amb flexibilitat horària, amb possibilitat d’ampliació (se sabrà
abans d’acabar el procés de selecció).
SALARI: 1100€ bruts mensuals
Enviar CV i carta de motivació a rrhh@foodcoopbcn.cat fins al 2 de desembre