Skip to content

Tècnic/a de dinamització de projecte amb coneixements de comunicació

20 Novembre, 2018
  • MItja jornada
  • Anywhere
  • This position has been filled

Website Associació per l'Impuls dels Supermercats Cooperatius i el Mercat Social

L’Associació per l’Impuls dels Supermercats Cooperatius i el Mercat Social neix l’any 2018 amb
l’objectiu de promoure el primer supermercat cooperatiu i participatiu de Barcelona. La
iniciativa neix inspirada per la projecció del documental Foodcoop que tracta del supermercat
Park Slope, un exitós model de supermercat cooperatiu que opera fa més de 40 anys a
Brooklyin (Nueva York) a on un 70% de la feina la realitzen els seus socis, que tenen l’obligació
de contribuir amb 2h 45’ de feina al mes a les tasques operatives del supermercat . Amb
aquesta contribució s’aconsegueix reduir el marge comercial aplicat als productes a la venda,
la qual cosa es repercuteix en millorar els preus pagats als productors i reduir el preu de venda
als socis, donant a més un protagonisme especial al producte de qualitat i ecològic.
A partir d’una jornada inicial al mes de març 2018 que va agrupar a més de 200 persones,
aprofitant l’èxit del documental Foodcoop, es va constituir un nucli dur de 40 persones,
incloent-hi persones amb experiència en el consum responsable al àmbit alimentari,
provinents tant de cooperatives com de grups de consum. Aquest grup porta 9 mesos reunint-
se per definir les bases del projecte: oferir productes ecològics, de qualitat i de proximitat, a
preus raonables, tot i participant a la transformació del sistema de producció i distribució
agroalimentari actual. En poc temps, l’associació ha pogut dotar-se de recursos econòmics
suficients per contractar dues persones professionals a 20 hores setmanals del 8 de gener
2019 fins el 30 d’octubre 2019. L’associació està pendent de la resolució d’una convocatòria
de subvencions que podria ampliar el volum d’aquestes contractacions, tant en la seva duració
com en número d’hores. Les persones contractades tindran per principal missió organitzar,
dinamitzar, orientar i acompanyar als membres de l’associació en aquest procés de creació
col·lectiva d’un supermercat cooperatiu. En aquest sentit comptaran amb el suport, treball
voluntari, competències i coneixement tècnic de la base social de l’associació, organitzada en
comissions i grups de treball, sota la supervisió de la Coordinadora de l’Associació.

MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL : Dinamitzar i implementar el pla de treball previst per l’any 2019, en col·laboració amb les diferents comissions i grups de treball de l’associació.

TASQUES:
– Dinamització i seguiment del procés de creació del supermercat i de les persones voluntàries (conjuntament amb els socis i participants de l’associació).
– Suport als grups de treball i comissions.
– Suport tècnic en l’organització de jornades, visites, participació, etc.
– Coordinació amb personal professional extern.
– Elaboració i execució dels plans de comunicació i participació: comunicació interna,
xarxes socials i butlletí, disseny i execució de campanyes de captació de persones
sòcies, divulgació del projecte en diversificació de formats, etc.
– Relació amb mitjans i altres agents per al treball en xarxa: ECSS, teixit associatiu,
comunitari i empresarial de la ciutat; administració pública, etc.

TITULACIÓ : Formació universitària, preferentment en ciències socials o humanes.
FORMACIÓ ADDICIONAL: Es valorarà formació addicional en comunicació, disseny i gestió de projectes, dinamització comunitària, agroecologia, sobirania alimentaria, consum
responsable, la lluita contra el malbaratament alimentari o el comerç just, tant a la seva
vessant econòmica (preu just per productores, distribuïdores i consumidores) com social
(condicions de treball adequades).
IDIOMES : Imprescindible nivell alt de català i castellà. Es valorarà el coneixement d’altres
idiomes, especialment de l’anglès.

COMPETÈNCIES CLAU :
– Treball en equip i cooperació
– Planificació i organització
– Iniciativa
– Creativitat
– Negociació i resolució de conflictes
– Lideratge
– Flexibilitat i gestió del canvi
– Aprenentatge i utilització dels coneixements
– Comunicació

EXPERIÈNCIA : Es demana 2 anys d’experiència en gestió de projectes i/o dinamització
comunitària i/o dinamització de col·lectius, disseny i implementació d’estratègies i projectes
per la promoció de la economia social i solidària i la sobirania alimentaria. Es demana
demostrar domini d’eines de comunicació i dinamització de xarxes socials així com eines
informàtiques col·laboratives.

TIPUS DE CONTRACTE : Obra i servei.
INICI CONTRACTE : 8 de gener 2019
FINALITZACIÓ CONTRACTE: 30 d’octubre 2019 (amb possibilitat d’ampliació)
JORNADA: 20 hores setmanals amb flexibilitat horària, amb possibilitat d’ampliació (se sabrà
abans d’acabar el procés de selecció).
SALARI: 1100€ bruts mensuals
Enviar CV i carta de motivació a rrhh@foodcoopbcn.cat fins al 2 de desembre