Direcció de finances i de riscos

  • Jornada completa
  • Girona

Sitio web somenergia Som Energia

Cooperativa de Comercialització i Producció d'Energia Verda

Necessitem incorporar un/a especialista en anàlisi i gestió financera per incidir en la visió estratègica i de futur de Som Energia.

Conjuntament amb l’equip de gerència i el Consell Rector, la persona escollida aportarà expertesa en l’àmbit economicofinancer i en l’anàlisi de riscos. Contribuirà a reforçar l’assoliment dels objectius de la cooperativa, que preveu un volum de vendes de les activitats de producció i comercialització de 65 milions d’euros el 2019.

Som Energia, la cooperativa de consum i producció d’energia verda sense ànim de lucre, treballa per construir un model energètic renovable en mans de la ciutadania des de la participació i la transparència. Amb vuit anys d’existència comptem ja amb més de 53.000 socis i sòcies repartits per tot l’Estat, gestionem més de 85.000 contractes d’electricitat i tenim en funcionament 10 plantes de generació d’energia a partir de fonts renovables.

Busquem una persona dinàmica, creativa, meticulosa i compromesa amb els valors i objectius de Som Energia per integrar-se a l’equip tècnic de la cooperativa, que compta amb 70 persones.

Descripció del lloc de treball
Acompanyar l’equip de gerència en el reforç i consolidació dels aspectes economicofinancers de la cooperativa.
Dissenyar i implementar processos pressupostaris i financers interns.
Analitzar i controlar periòdicament els principals aspectes economicofinancers de l’organització: unitats de negoci, marges, despeses, ràtios, previsions de tresoreria, riscos, etc.
Gestionar i supervisar els recursos econòmics i financers per garantir les millors condicions de cost, liquiditat, rendibilitat i seguretat.
Participar en la cerca de finançament.
Analitzar i ajudar l’equip de generació a definir les inversions en nous projectes de producció necessaris per abastir la totalitat de les necessitats energètiques de la cooperativa.
Col·laborar en la valoració de la rendibilitat d’aquests projectes a partir de l’anàlisi d’informació financera i identificar, si és necessari, possibles alternatives d’actuació.
Contribuir a la definició de l’estructura societària.
Optimitzar els costos fiscals.

Requisits
Experiència transversal en entitats de dimensió i projecció de creixement similars a la de Som Energia.
Capacitat contrastada d’anàlisi, negociació i innovació en la gestió en contextos de creixement i canvi.
Habilitats per sintetitzar la informació financera de la cooperativa incorporant l’anàlisi del sector i de la conjuntura econòmica.
Altes dosis d’adaptabilitat, flexibilitat i creativitat.
Capacitat per integrar-se en un entorn de treball participat i basat en equips autogestionats.
Capacitat per fomentar relacions de confiança dintre l’equip tècnic, la gerència i el Consell Rector com a base de la cooperació i el treball en equip.
Estil de treball comunicatiu, transparent, que busca el consens inclusiu i reconeix la diversitat.

Valorables
Coneixements i experiències del món cooperatiu.
Llicenciatura econòmiques, ADE o similar.
Formació especialitzada dins l’àmbit economicofinancer.
Coneixements d’energies renovables i del mercat elèctric espanyol.
Coneixements en l’ús i/o desenvolupament d’eines informàtiques adequades al lloc de treball.
Experiència en l’ús d’eines financeres com: avals, préstecs, swaps…, així com en la gestió bancària en general.

Oferim
Incorporació a l’equip de treball, amb seu al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
Flexibilitat horària i possibilitat d’escollir la jornada entre 30 i 40 hores setmanals amb voluntat d’explorar propostes alternatives.
Retribució segons el model de distribució salarial de la cooperativa.
Vivència del món cooperatiu des de la perspectiva d’una cooperativa sense ànim de lucre en creixement.
Pertinença a un sistema organitzatiu basat les persones, l’autogestió, el colideratge i la corresponsabilitat.
Formar part d’una eina activa per canviar el món.

Com presentar-se a l’oferta
Si tens interès a unir-te a l’equip de treball de Som Energia, envia’ns el teu CV i una carta de motivació a laboral@somenergia.coop abans del 8 de gener de 2019. Gràcies!

Por favor, para apuntarte a este trabajo visita blog.somenergia.coop.